W32 | KoobFace/MiSpace.worm

במהלך שנת 2007 הופץ הוירוס KoobFace ברחבי הרשת דרכי אתרי הרשת החברתית Facebook ו-MySpace. הוירוס ידוע גם בכינויו MiSpace. על אף שוירוס זה אינו גורם לפרצת אבטחה, הוא גורם לירידה משמעותית בביצועי המערכת ומפיץ
עצמו בשמכם לכל חבריכם ברשתות החברתיות בהן אתם חברים.


W32 | WarezOv/Stration.worm

למעלה משנה שלמה, סופר-התולעת העונה לשם Stration, זוחלת למערכות המחשב וזוללת את משאביהן. ישנן גרסאות רבות לתולעת, החודרות דרך פרצות בתוכנות שונות אשר באמצעותן יש ניסיון לבצע התקפה על שירותי האבטחה של אותו המחשב (DDOS). תולעת זו הופצה
בעיקר בתכנת המסרים ®ICQ.


כל הזכויות שמורות © 2013 :: כתב-ויתור והצהרת פרטיות